Postup objednávky z webu centrumzastreseni.cz

Pro hladké vyřízení objednávek či cenových nabídek jsme pro naše zákazníky vytvořily jednoduchý postup objednávky.

1. Pro vypracování cenových nabídek prosím uvádějte do kontaktního formuláře (nachází se na spodní straně detailu produktu) následující informace.

  • Velikost vašeho bazénu
  • Výšku bazénového lemu
  • Prostor za bazénem pro odsun zastřešení
  • Kde se nachází schody či bazénový žebřík

Pro lepší představu přikládejte fotografie stávajícího stavu.

2. Následně na základě vámi zaslaných informací vám bude vypracována cenová nabídka a budete kontaktování naším technikem.

3. Pokud váš naše nabídka zaujme, tak budete kontaktováni naším obchodním zástupcem, který provede fyzické zaměření zastřešení, bude sepsána smlouva o dílo a uhrazena záloha ve výši 30 – 50% dle druhu zastřešení.

4. Doba dodání zastřešení je 6 – 8 týdnů.

5. V konečné fázi kontaktujeme zákazníky s dostatečným předstihem a termínem samotné instalace zastřešení.

6. Následně je sepsán předávací protokol a zákazník hradí doplatek kupní ceny dle smlouvy o dílo.