Při samotné montáži je důležitá stavební připravenost pro zastřešení vašeho bazénu. Je nutné, aby kolejnice, které vedou moduly zastřešení byly podbetonovány betonovými pásy.

Následně kolejnice zastřešení budou ukotveny šrouby do betonových pásů po celé jejich délce a šířce, aby se zamezilo poškození zastřešení při nepříznivých povětrnostních vlivech.

Betonové pásy:

  • doporučujeme použít betonovou směs typu C20.
  • +10 cm delší betonové pásy na každé straně než je délka kolejnic.
  • Armování kari sítí nebo železnými pruty.
  • hloubka betonového pásu 30 cm, výrobci zastřešení doporučují hloubku do nezámrzné hloubky 60 cm.
  • Šíře betonového pásu je cca + 10 cm, než je šíře kolejí zastřešení.
  • Štěrkový podsyp o zrnitosti 8 – 16 mm, min. 10 cm.